سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

ما به کمک والدین عزیز یک جلسه ی درس ریاضی راه انداختیم.
این عزیزان همراه یادگیری ، کنار معلم ، راهنمای درسی بچه ها شدند.
یادگیری ریاضی در کنار والدین و کمک آنها در رفع اشکالات ، یک تجربه جدید برای بچّه هاست !
ممنون مامان های خوب که اومدید.

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها