سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

 

بچّه ها در سفرها ، کنار خانواده ، تجربیات تازه و دست اول کسب می کنند.
سفر در سرزمین ایران عزیز و دیگر کشورها خاطرات فراموش نشدنی را به همراه دارد.
ما ، در کنار درس علوم اجتماعی ، سفرنامه های بچه ها را رقم می زنیم.
امیر عباس در سفرنامه ی خود ، ما را با کشور روسیه و برخی از شهرهای آن و آداب و رسوم مردم این سرزمین آشنا کرد.

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها