سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

اولین جلسه ادبی کلاس با پیشنهاد امیر یوسف ، برای اجرای یک شعر بلند از اخوان ثالث ؛ برگزار شد.
انتخاب او شعری به نام " آنگاه پس از تندر " بود.
او در خواندن و ارائه ی آن و احساسی که ایجاد کرد، موفق بود.
متشکرم یوسف !

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها