سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

با نیروی زیادی هندونه رو بلند کرده بود.
می خواست درباره ی هندونه با بچّه ها صحبت کنه !
برنامه ی سیّدِ کلاسمون ، خلاصه و مفید بود.
متشکرم شایان عزیز !!
قرار شد هندونه رو فردا (13 آبان) بین بچّه های کلاس ها تقسیم کنیم.
هنوز از داخل هندونه خبری نداریم :)

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها